Mestský úrad

Zmluva č. 13022023

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 13022023    02/PFP/2023
Predmet : Poskytnutie finančného príspevku na čiastočné pokrytie nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby v zariadení pre seniorov. 
Partner: Humanitarian, n.o.
IČO: 45734461
Adresa: Jarabina 289, 065 41 Jarabina
Dátum zverejnenia: 3.8.2023 
Dátum uzavretia zmluvy: 13.2.2023 
Dátum účinnosti: 13.2.2023 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 1 200,00 EUR 
  02-2023-zavadska-zmluva-o-poskytnuti-financneho-prispevku-a-prevadzku-poskytovanej-socialnej-sluzby.pdf, Veľkosť: 160.22 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies