Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Nájomná
Číslo: 01052020    
Predmet : Dodatok č. 1 
Partner: Branislavv Nálepka
IČO:
Adresa: Tatranská 30, Podolínec
Dátum zverejnenia: 1.5.2020 
Dátum uzavretia zmluvy: 1.5.2020 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  nalepka-branislav-dodatok1-01012020-final.pdf, Veľkosť: 137.33 kB
Previazané dokumenty:
Hodnota v poli: expr323 nie je správna.
Nastavenia cookies