Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: vyšlá
Číslo: 865934    
Predmet : Automatické zverejňovanie CUET a UET  
Partner: CORA GEO, s. r. o.
IČO: 31612989
Adresa: A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin
Dátum zverejnenia: 7.3.2023 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 305,40 EUR 
  Objednávka č.: 865934, Veľkosť: 66.07 kB
Previazané dokumenty:
Hodnota v poli: expr323 nie je správna.
Nastavenia cookies