Mestský úrad

Zmluva č. 24022023

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Dohoda
Číslo: 24022023    23/38/054/95
Predmet : Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" 
Partner: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
IČO: 30794536
Adresa: Farbiarska 57, 06401 Stará Ľubovňa
Dátum zverejnenia: 28.2.2023 
Dátum uzavretia zmluvy: 24.2.2023 
Dátum účinnosti: 1.3.2023 
Platnosť do:  
  doc154_1.pdf, Veľkosť: 522.23 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies