Mestský úrad

Zmluva č. 15122022

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 15122022    
Predmet : „Externé riadenie projektu” pre projekt „Využitie aerotermálnej energie pre ZŠ”, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2019-61 
Partner: Enviroprojekt, s.r.o.
IČO: 45281688
Adresa: Kuzmányho 5, 08001 Prešov
Dátum zverejnenia: 19.12.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 15.12.2022 
Dátum účinnosti: 20.12.2022 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 6 776,00 EUR 
  zmluva-o-poskytnuti-sluzby-externe-riadenie-projektu.pdf, Veľkosť: 305.73 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies