Mestský úrad

Dodatok č. N20200128015/1

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: N20200128015/1    1
Predmet : Dodatok č. 1  
Partner: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
IČO: 30854687
Adresa: Špitálska 6, 81455 Bratislava
Dátum zverejnenia: 2.11.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 24.10.2022 
Dátum účinnosti: 3.11.2022 
Platnosť do:  
  dodatok-c-1_1.pdf, Veľkosť: 104.44 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o spolupráci IA MPSVR SR

Nastavenia cookies