Mestský úrad

Dodatok č. 11052022

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 11052022    3
Predmet : Dodatok č. 3 k zmluve o vykonaní auditu z 14.11.2017 
Partner: GemerAudit spo. s.r.o.
IČO: 31681301
Adresa: Šafáriková 65, 04801 Rožňava
Dátum zverejnenia: 2.11.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 11.5.2022 
Dátum účinnosti: 3.11.2022 
Platnosť do:  
  doc160_0.pdf, Veľkosť: 102.3 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o vykonaní auditu

Nastavenia cookies