Mestský úrad

Zmluva č. 7/DB/2022

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Kúpna
Číslo: 7/DB/2022    
Predmet : Predaj pozemku KN-C 222/4 
Partner: Bernolákova 13
IČO:
Adresa: Bernolákova 13 , 06503 Podolínec
Dátum zverejnenia: 7.9.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 5.9.2022 
Dátum účinnosti: 8.9.2022 
Platnosť do:  
  doc030.pdf, Veľkosť: 1.28 MB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies