Mestský úrad

Zmluva č. 28092022

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 28092022    
Predmet : Zmluva o poskytovaní implementačných služieb „Prístavba materskej škôlky v meste Podolínec“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu,
Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.
 
Partner: PRIMAVERA PO, s.r.o.
IČO: 47 604 859
Adresa: Ondavská 9, 08005 Prešov
Dátum zverejnenia: 29.9.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 28.9.2022 
Dátum účinnosti: 30.9.2022 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 7 800,00 EUR 
  zmluva-o-poskyt-implem-sluzieb-podolinec.pdf, Veľkosť: 305.1 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies