Mestský úrad

Dodatok č. 20092022

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 20092022    1
Predmet : Dodatok č. 1 
Partner: Občianske združenie Kreatívna mládež Podolínca
IČO: 42232848
Adresa: Kláštorná 109/2, 06503 Podolínec
Dátum zverejnenia: 20.9.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 14.9.2022 
Dátum účinnosti: 21.9.2022 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 90 488,44 EUR 
  szus-dodatok-1-k-zmluve-o-poskytnuti-financnych-prostriedkov-na-mzdy-a-prevadzku-skol-a-skolskych-zariadeni.pdf, Veľkosť: 187.34 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: O poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení.

Nastavenia cookies