Mestský úrad

Zmluva č. 09092022

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: o dielo
Číslo: 09092022    
Predmet : Zmluva o dielo „Prístavba materskej škôlky v meste Podolínec“ 
Partner: SLOVDACH, s.r.o.
IČO: 36465330
Adresa: Popradská 23, 06401 Stará Ľubovňa
Dátum zverejnenia: 12.9.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 9.9.2022 
Dátum účinnosti: 13.9.2022 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 953 701,06 EUR 
  zod-pristavba-ms-podolinec.pdf, Veľkosť: 1.32 MB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies