Mestský úrad

Objednávka č. 865884

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: vyšlá
Číslo: 865884    
Predmet : Kamenivo na posyp 
Partner: BAPAS s.r.o.
IČO: 36491110
Adresa: Osloboditeľov 1, 059 01 Spiššská Belá
Dátum vystavenia: 9.9.2022 
Schvaľuje: Mgr. Jaroslav Seman, primátor mesta 
Dátum zverejnenia: 9.9.2022 
Cena s DPH: 1 480,45 EUR 
  Objednávka č.: 865884, Veľkosť: 66.03 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies