Mestský úrad

Zmluva č. 1/KZ/2022

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Kúpna
Číslo: 1/KZ/2022    1/KZ/2022
Predmet : Predaj pozemkov KN-C 388 a KN-C 389
 
Partner: Peter Hudáček, rod. Hudáček
IČO:
Adresa: Hliník 487/26, 06503 Podolínec
Dátum zverejnenia: 8.4.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 8.4.2022 
Dátum účinnosti: 8.4.2022 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 1,00 EUR 
  hudacek-ku-pna-zmluva-042022.pdf, Veľkosť: 166.57 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 1/KZ/2022 zo dňa 8.4.2022

Nastavenia cookies