Mestský úrad

Zmluva č. ZZ/2022-PSK

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Zámenná
Číslo: ZZ/2022-PSK    
Predmet : Zámenná zmluva  
Partner: Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475
Adresa: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Dátum zverejnenia: 18.3.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 18.3.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  zamenna-zmluva-podolinec.pdf, Veľkosť: 154.78 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies