Mestský úrad

Dodatok č. 15.12.2021

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: o dielo
Číslo: 15.12.2021    1
Predmet : Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.II/RUS/2021 
Partner: Nolen s.r.o.
IČO: 50807129
Adresa: Revolučná 7, 059 07 Lendak
Dátum zverejnenia: 15.12.2021 
Dátum uzavretia zmluvy: 26.11.2021 
Dátum účinnosti: 16.12.2021 
Platnosť do:  
  zod-mostik-a-spol-dodatok1.pdf, Veľkosť: 124.42 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Most cez miestny potok a rekonštrukcia komunikácií - vetvy B komunikácie pri MŠ, ul. Školská a ul. Sv. Anny, v Podolínci

Nastavenia cookies