Mestský úrad

Dodatok č. 24112021

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 24112021    1
Predmet : KERBER firewall  
Partner: SOMI System a.s.
IČO: 36041432
Adresa: Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Dátum zverejnenia: 24.11.2021 
Dátum uzavretia zmluvy: 15.11.2021 
Dátum účinnosti: 25.11.2021 
Platnosť do:  
  doc004_0.pdf, Veľkosť: 170.41 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: zmluva o poskytovaní služieb (firewall)

Nastavenia cookies