Mestský úrad

Zmluva č. 05082020

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: o dielo
Číslo: 05082020    I/RUS/2020
Predmet : „Rekonštrukcia komunikácie ul. Sládkovičova pri MŠ Podolínec" 
Partner: BAPAS s.r.o.
IČO: 36491110
Adresa: Osloboditeľov 1, 059 01 Spiššská Belá
Dátum zverejnenia: 5.8.2020 
Dátum uzavretia zmluvy: 5.8.2020 
Dátum účinnosti: 6.8.2020 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 94 758,00 EUR 
  zmluva-o-dielo-c-i-rus-2020.pdf, Veľkosť: 466.91 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. I/RUS/2020

Nastavenia cookies