Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Nájomná 21022020 22.2.2020 Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov Bc. Richard Hojstrič 51007941   
Detail Zmluva Nájomná 210220201 22.2.2020 Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov Dana Jašurková - Záložňa ONYX 43688357   
Detail Zmluva Nájomná 210220202 22.2.2020 Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov KAMIMEDICAL, s.r.o. 47506717   
Detail Zmluva Nájomná 210220203 22.2.2020 Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebytových priestorov Yana Kapolková 43865186   
Detail Zmluva Nájomná 210220204 22.2.2020 Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov Michaela Kováčová 51619709   
Detail Zmluva Dodávateľská 210220205 22.2.2020 Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov Mária Kovalčíková - Make up Studio 37167910   
Detail Zmluva Nájomná 210220206 22.2.2020 Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov Pavel Orovčík 33083932   
Detail Zmluva Zámenná 2122020 21.2.2020 Zámenná zmluva - Valovič Ivan Valovič    
Detail Zmluva Dodávateľská 20022020 20.2.2020 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v meste Podolínec Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  30 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002740-12 19.2.2020 Vyúčtovacia faktúra (01.01.2019-31.12.2019) Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 075,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2001082 19.2.2020 Update CORA GEO CORA GEO, s. r. o. 31612989  7 618,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2001081 19.2.2020 Obnovenie služieb technickej podpory CORA GEO, s. r. o. 31612989  194,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002740-13 19.2.2020 Elektr. energia - Garáž, Záložňa, DS spoloč.priestory, VO Sládkovičova, Mariánske... Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 464,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865649 19.2.2020 Výročie povolenia stavby hradu SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA 42231825  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2002006 19.2.2020 Dopravné náklady CORA GEO, s. r. o. 31612989  37,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020014 19.2.2020 Dopravné značenie Dopravné značenie 31599613  97,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200090 19.2.2020 Lešenie BR Export, s.r.o. 36828670  635,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865646 18.2.2020 pojazdné lešenie BR Export, s.r.o. 36828670  635,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865647 18.2.2020 dopravné značenie Dopravné značenie 31599613  97,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865645 17.2.2020 Pomeranie a zakreslenie skutočného stavu 1PP MsÚ MK insulation, s.r.o. 47 077 387  360,00 EUR