Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 1904039 16.4.2019 Dobropis k fa. č. 1904006 1. STT, s.r.o. 36834378  -33,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 190413 15.4.2019 Nakladanie s majetkom obce - kniha Erudite, s.r.o. 48316156  13,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 219410013 15.4.2019 Magnetická fólia TKB-KIPONS plus, s.r.o. 46680551  33,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 436405927719 15.4.2019 Program na strihanie filmu FastSpring   261,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300266247-3 15.4.2019 Elektr. energia - Kyčora Východoslovenská energetika a.s. 44483767  38,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 519114953 15.4.2019 Stočné, zrážky - Kasárne Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  323,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 519115302 15.4.2019 Zrážky - mestské komunikácie Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  2 905,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190010 15.4.2019 Nákup materiálu Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  265,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190700 15.4.2019 BOZP - marec 2019 Pracovná zdravotná služba s. r. o. 36833118  77,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 2290137682-3 15.4.2019 Elektr. energia - Lesy, VO, Klub dôchodcov, MsKS Východoslovenská energetika a.s. 44483767  109,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2290078162-3 15.4.2019 Elektr. energia - Knižnica Východoslovenská energetika a.s. 44483767  53,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 052019 15.4.2019 Vodoinštalatérske a kúrenárske práce - Hasičská zbrojnica Jozef Marhefka - Stempak 51100029  5 927,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 82019 15.4.2019 Preškolenie obsluhy krovinorezov Andrej Mitura 32397810  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19026 15.4.2019 Geometrický plán Miroslav Ščurka - Geodet 10768394  267,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19024 15.4.2019 Polohopisný a výškopisný plán Miroslav Ščurka - Geodet 10768394  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19025 15.4.2019 Geometrický plán Miroslav Ščurka - Geodet 10768394  527,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2290110455-3 15.4.2019 Náklady na dopravu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2290110455-4 15.4.2019 Výmena merania Východoslovenská energetika a.s. 44483767  29,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865481 12.4.2019 Projektová dokumentácia ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby 17085501  2 925,86 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865480 11.4.2019 Návrhy kancelárie Igor Štefaňák - HILLSIDE 45441812  760,00 EUR