Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 865744 23.2.2021 Tlačená kniha Wolters Kluwers s.r.o. 31348262  28,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18022021 18.2.2021 Dodatok k zmluve o poskytovaní veterinárnych činností a služieb MVDr. Jozef Beňačka 37 168 444   
Detail Objednávka vyšlá 865740 17.2.2021 Zabezpečenie stravovania počas testovania Základná škola s materskou školou 31967256  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 865741 17.2.2021 Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM Ľubovnianska nemocnica, n.o. 37886851  0,00  
Detail Zmluva Kúpna 12022021 15.2.2021 Predaj pozemkov:
- KN-C 35/3, druh pozemku: záhrada, o výmere 77 m2,
- KN-C 35/6, druh...
Martin Kozub   3 195,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 120220211 15.2.2021 Predaj nehnuteľností v k.ú. :
- pozemok KN-C 596, druh pozemku:zastavaná plocha a nádvorie,...
Marcela Zavadská, Dominik Britaňák   25 025,25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865743 15.2.2021 Hasičská výstroj PROMETEUS-SL s. r. o. 36463906  267,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865739 11.2.2021 Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM Ľubovnianska nemocnica, n.o. 37886851  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 865738 10.2.2021 Zabezpečenie stravovania počas školského testovania Základná škola s materskou školou 31967256  66,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865735 8.2.2021 Oprava a zriadenie kanalizačných vpustí Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  3 004,45 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865733 5.2.2021 Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM Ľubovnianska nemocnica, n.o. 37886851  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 865737 4.2.2021 Zabezpečenie stravovania počas testovania Základná škola s materskou školou 31967256  108,85 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865732 2.2.2021 Výmena kotla v mestskej knižnici Ing. Milan ZUBAL - Keras 11949627  2 486,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865734 1.2.2021 Vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu EKOS, spol. s.r.o. 36168475  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 865736 1.2.2021 Ochranné pomôcky Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  168,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865742 1.2.2021 Inštalatérske a kurenárske práce na Dome služieb Jozef Marhefka - Stempak 51100029  533,25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865731 25.1.2021 Murárske práce v pivničných priestoroch MsÚ František Michalec 41173104  540,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20012021 22.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb – MOM Ľubovnianska nemocnica, n.o. 37 886 851   
Detail Objednávka vyšlá 865726 21.1.2021 Zabezpečenie stravovania počas plošného testovania Základná škola s materskou školou 31967256  225,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865727 21.1.2021 Ochranné prostriedky na celoplošné testovanie Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  1 714,64 EUR