Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7260260280 20.1.2021 El. energia - Sv. Anny 784 Východoslovenská energetika, a. s. 44483767  25,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2923018280 20.1.2021 Zemný plyn - Milan Horváth, Sv. Anny 784/82 Slovakia energy, s. r. o. 36807702  132,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 2913002738 15.1.2021 Nedoplatok el. energia Milan Horváth, Sv. Anny 82 Slovakia energy, s. r. o. 36807702  48,91 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2021 5.1.2021 Kolektívna zmluva 2021 Mesto Podolínec 00330132   
Detail Zmluva Dodávateľská 05012021 5.1.2021 Zmluva o výpožičke : hasičský automobil – cisternová automobilová striekačka: Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej 00151866   
Detail Faktúra došlá 3872020 29.12.2020 Revízia komínov - Lesná 334/1 KMEKOM s. r. o. 46742557  240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/KZ/2020 -1 22.12.2020 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve stehlíková    
Detail Zmluva Zámenná 1/ZZ/2020-1 22.12.2020 Dodatok ku zámennej zmluve Michal Dziak 43097308   
Detail Zmluva Dodávateľská 2010719 22.12.2020 Tlač reklamných pier Promo Direct s.r.o. 24232726  234,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/38/54X/63 21.12.2020 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  3 329,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/38/012/8 21.12.2020 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Faktúra došlá 200075 21.12.2020 Oprava plynového kotla - Kušmireková, Lesná 334/1 MABRI-MONT, s. r. o. 46620966  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 200076 21.12.2020 Servisná prehliadka a čistenie plyn. kotlov - Lesná 334/1 MABRI-MONT, s. r. o. 46620966  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 520185501 21.12.2020 Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 PVPS 36500968  238,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 520185502 21.12.2020 Vodné, stočné - Lesná 334/1 PVPS 36500968  10,58 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865725 18.12.2020 Sieťové prvky Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM 43257488  197,35 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865722 11.12.2020 Elektroinštalačný materiál ELEKTRO ALICA s.r.o. 50144341  3 244,22 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865718 10.12.2020 Fréza s vysávačom MADMAT, s.r.o. 36364398  854,78 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865720 10.12.2020 Tlač Podolínsky spravodaj Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  382,61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865721 10.12.2020 Uskutočnenie stavebných zmien v pivničných priestoroch MsÚ Silvester Strakula 51640716  2 900,00 EUR