Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 866024 22.9.2023 spracovanie projektovej dokumentácie na vonkajšiu učebňu EduVision s.r.o. 17803039  900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21092023 21.9.2023 Darovacia zmluva - Slávnosť jari Spolužitie zrodené z minulosti n.o. 50625985  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2100920231 21.9.2023 Darovacia zmluva - Slávnosti jari Spolužitie zrodené z minulosti n.o. 50625985  1 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866022 20.9.2023 vypracovanie žiadosti o NFP - MOPS Project Consult, spol. s r.o. 36 500 712  1 800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866023 20.9.2023 predsezónna prehliadka kotolní Ing.Milan Gánovský ELGASTECH 47644176  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 866020 19.9.2023 Vypracovanie ŽoNFP SK Projekt s. r. o. 48195286  5 500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866021 19.9.2023 odznaky Karel Vaňata 01413503  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 866018 18.9.2023 plastové okno - bytový dom Sv. Anny 784 PS TRADE Slovakia, s.r.o. 36495751  582,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866019 18.9.2023 demontáž a montáž okien, montáž parapetov Maroš Šebest 41987438  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866017 8.9.2023 Vystroj MsP SABRINA MODELLE, s.r.o. 36525685  927,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18082023 22.8.2023 Dodatok č. 009 k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 10072023 22.8.2023 Merač rýchlosti Nadácia Allianz 42134064  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31072023 22.8.2023 Hromadná licenčná zmluva - SOZA SOZA 00178454   
Detail Objednávka vyšlá 866015 21.8.2023 Spracovanie žiadosti a realizačného projektu Grand Vista Slovakia, s.r.o. 47096756  1 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866016 21.8.2023 rezervácia termínu hud. skupiny Šimon Kundra 54181003  200,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 17082023 17.8.2023 Kúpna zmluva - Materiálno - technické vybavenie MŠ v meste Podolínec - kuchynské vybavenie GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. 43867452  6 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866014 15.8.2023 Interaktívna tabula + projektor, notebook MIVASOFT spol s.r.o. 36289906  4 435,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866013 10.8.2023 stĺp na osadenie merača rýchlosti Migoli s.r.o. 50657810  276,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17072023 9.8.2023 Materiálno - technické vybavenie MŠ v meste Podolínec - nábytok Scholmobile s.r.o. 52045331  24 334,92 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866012 8.8.2023 práce bagrom EuroDok s. r. o. 53120892  360,00 EUR 
Nastavenia cookies