Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 180466 13.11.2018 Práce s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  114,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 8219959671 13.11.2018 Telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  17,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20185016 13.11.2018 Vývoz kontajneru - cintorín EKOS, spol. s.r.o. 36168475  130,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 218032262 13.11.2018 Kontrola a oprava hasiacih prístrojov LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  358,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 180013 13.11.2018 Upgrade web stránky na doméne podolinec.eu Bc. Renáta Kuzmiaková 37681303  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 81021058 9.11.2018 Obrubníky, palety - Urnový háj KLARTEC, spol. s r.o. 36231355  594,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 1018111203 9.11.2018 Výkon zodpovednej osoby - november Oosobnýudaj.sk,sro. 50528041  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 182018 9.11.2018 Autorský dozor Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. 45 371 415   260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002784/1 9.11.2018 Elektrická energia - šatne MŠK Východoslovenská energetika a.s. 44483767  227,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7214328769 9.11.2018 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  2 935,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018134 9.11.2018 Vypracovanie žiadosti OPEN DOOR s.r.o. 46466339  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180051 8.11.2018 Nákup materiálu Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  303,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 11012018 8.11.2018 Výkon autorského dozoru - ul. Lesná Ing. Otto JENDREJÁK 37876333  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 80547 8.11.2018 PHM - október 2018 TECHPETROL s. r. o. 36469688  720,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002740/11 8.11.2018 Elektrická energia - garáž, Vo Sládkovičova, Námestie, Sv. Anny, Dom smútku, Lesy,... Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 646,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 518171487 8.11.2018 Vodné, stočné, zrážky - Dom služieb Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  73,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 518171488 8.11.2018 Vodné, stočné, zrážky - ObZS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  98,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 218032165 8.11.2018 Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - október LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  154,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 518171486 8.11.2018 Vodné, stočné, zrážky - Knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  15,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 180049/1 8.11.2018 Nákup materiálu Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  88,13 EUR