Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Kúpna 21102020 21.10.2020 Predaj nehnuteľného majetku Lyžiarsky klub Podolínec 37937197  10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20102020 20.10.2020 Odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 201020201 20.10.2020 Odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968   
Detail Objednávka vyšlá 865702 15.10.2020 Upgrade tel. ústredne CONEX, spol. s. r. o. 31588981  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 520168207 13.10.2020 Zrážková voda - Nám. Mariánske 39, Vojtech Hangurbadžo PVPS 36500968  0,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 520167698 13.10.2020 Vodné, stočné - Nám. Mariánske, Vojtech Hangurbadžo PVPS 36500968  76,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 520168208 13.10.2020 Zrážková voda - Nám. Mariánske 39, Milan Horváth PVPS 36500968  0,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 520167699 13.10.2020 Vodné, stočné - Nám. Mariánske 39, Milan Horváth PVPS 36500968  68,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 7439626106 6.10.2020 El. energia - Lesná 334/1 Východoslovenská energetika, a. s. 44483767  51,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 520165276 1.10.2020 vodné, stočné - Sv. Anny 784/81, 82 PVPS 36500968  399,52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0110220 1.10.2020 Dodatok č. 008 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Faktúra došlá 520162860 25.9.2020 Vodné, stočné - Lesná 334/1 PVPS 36500968  910,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 520162849 25.9.2020 Vodné, stočné - Mária Horváthová, Baštová 27 PVPS 36500968  10,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 520162845 25.9.2020 Vodné, stočné - Milan Horváth, Nám. Mariánske 39 PVPS 36500968  25,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 520162844 25.9.2020 Vodné, stočné - Vojtech Hangurbadžo, Nám. Mariánske 39 PVPS 36500968  43,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 520162833 25.9.2020 vodné, stočné - Peter Hangurbadžo, Kláštorná 4 PVPS 36500968  76,73 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11092020 24.9.2020 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a elektriny SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702   
Detail Objednávka vyšlá 865701 23.9.2020 Kamenivo BAPAS s.r.o. 36491110  599,75 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 21092020 22.9.2020 "Výstavba rekreačno-náučného chodníka Sovia poľana - Etapa II.“ Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  2 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865700 21.9.2020 Realizácia vykonaných prác na ul. Školská Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  3 450,16 EUR