Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dohoda 21/38/054/31 27.4.2021 Dohoda §54 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Objednávka vyšlá 865760 22.4.2021 odpadkové koše KLOCOK Poprad, s.r.o. 31705995  1 479,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865765 20.4.2021 Zabezpečenie stravovania počas testovania Základná škola s materskou školou 31967256  128,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865767 15.4.2021 Dezinfekčné a ochranné prostriedky Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  609,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865764 14.4.2021 Zabezpečenie stravovania počas testovania Základná škola s materskou školou 31967256  86,04 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865766 14.4.2021 Dekontaminácia chladiarenského zariadenia Peter Fejér - PETINA 34903046  70,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06042021 7.4.2021 Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s. 35910739   
Detail Objednávka vyšlá 865755 7.4.2021 Oprava rozhlasovej ústredni MRU 800 - SEAK Ján Kožík - AlarmTEL 41147707  148,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865757 6.4.2021 Zabezpečenie stravovania počas testovania Základná škola s materskou školou 31967256  87,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865759 6.4.2021 Dezinfekčné a ochranné prostriedky Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  687,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865763 6.4.2021 Murárske práce v pivničných priestoroch MsÚ František Michalec 41173104  2 300,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 01042021 1.4.2021 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Podolínci BAUMAN stavby s.r.o. 52203204  28 740,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865758 1.4.2021 Oprava vybraných výtlkov na ul. Kláštornej Filip Hangurbadžo 53701429  2 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31032021 31.3.2021 Dodatok č. 6 k zmluve č. 46/VČ/2014 Jozef Bilák 17122805   
Detail Objednávka vyšlá 865756 25.3.2021 Zabezpečenie stravovania počas testovania Základná škola s materskou školou 31967256  95,58 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 1/NZ/2021 22.3.2021 Nájom časti pozemku Bc. Ľubomír Ferencko   3,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865751 18.3.2021 KUKA nádoby MEVA -SK s.r.o, 31681051  1 334,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865754 16.3.2021 Dezinfekčné a ochranné prostriedky Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  966,09 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 2/KZ/2021 15.3.2021 Predaj pozemkov Ján Hrebík   2 163,64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865753 15.3.2021 Zabezpečenie stravovania počas testovania Základná škola s materskou školou 31967256  98,82 EUR