Občan

Potvrdenie majetkových pomerov

Občan môže požiadať Mestský úrad o potvrdenie majetkových pomerov k žiadosti o príspevok na bývanie, k žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov a iné tlačivá.

Potrebné doklady
Občiansky preukaz
Vyplnená žiadosť


Vybavuje
Učtáreň - referát daní a poplatkov - Irena Tišáková

Kontakt
tel.:      052/43 912 05 (06)
e-mail:
   uctaren@podolinec.eu

Doba vybavenia
Na počkanie, v prípade, že daňový subjekt má splnené všetky daňové povinnosti vyplývajúce z cit. ustanovení (má podané priznanie a uhradenú daň z nehnuteľností a všetky miestne poplatky).

Poplatok
bez poplatku