Mestský úrad

Oznamy správy majetku a stavebného úradu


Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "F2BTS ZS a RR bod Podolínec (SL_POD) - optika - verejnou vyhláškou
28.7.2021

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "F2BTS ZS a RR bod Podolínec (SL_POD) - optika - verejnou vyhláškou

Územné rozhodnutie o umiestnení inžinierskej líniovej telekomunikačnej stavby "F2BTS ZS a RR bod Podolínec (SL_POD) - optika" pre navrhovateľa Slovak Telekom, a.s., Bratislava, v zastúpení CASSTEL s.r.o. Košice, Garbiarska 18, Košice.


Stavebné povolenie - Rozšírenie distribučnej siete plynu - Podolínec, Krížava, parc.č. KN-C 1125/49 - verejná vyhláška
19.7.2021

Stavebné povolenie - Rozšírenie distribučnej siete plynu - Podolínec, Krížava, parc.č. KN-C 1125/49 - verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu: "Rozšírenie distribučnej siete plynu - Podolínec, Krížava, parc. č. KN-C 1125/49" pre stavebníka VMV STAVBY A OBCHOD, s.r.o., Tatranská 239/11, 065 03 Podolínec


Oznámenie verejnou vyhláškou - "Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta - zmena stavby pred dokončením"
17.6.2021

Oznámenie verejnou vyhláškou - "Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta - zmena stavby pred dokončením"

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby "Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta - zmena stavby pred dokončením", pre žiadateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice.Územné rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - FTTH_PO_SL_IBV Krizava
31.3.2021

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - FTTH_PO_SL_IBV Krizava

Rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - líniová inžinierska stavba "FTTH_PO_SL_IBV Krizava" pre navrhovateľa Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, v zastúpení elkatel s.r.o., Račianska 96, Bratislava


Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Cyklotrasa Podolínec/Vyšné Ružbachy
25.3.2021

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Cyklotrasa Podolínec/Vyšné Ružbachy

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Cyklotrasa Podolínec/Vyšné Ružbachy pre stavebníka Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, Podolínec, v zastúpení Ing. Jozef Virostko, SAPAN, s.r.o., Za vodou 1389/13, Stará Ľubovňa


Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - F2BTS ZS a RR bod Podolinec (SL_POD)
4.2.2021

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - F2BTS ZS a RR bod Podolinec (SL_POD)

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou na stavbu "F2BTS ZS a RR bod Podolínec (SL_POD)" pre navrhovateľa Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, v zastúpení projektantom CASSTEL s.r.o. Košice, Garbiarska 18, Košice.


Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Cyklotrasa Podolínec / Vyšné Ružbachy
22.1.2021

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Cyklotrasa Podolínec / Vyšné Ružbachy

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu "Cyklotrasa Podolínec / Vyšné Ružbachy" pre stavebníka Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, Podolínec, v zastúpení Ing. Jozef Virostko, SAPAN s.r.o., ktorá bude umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-C 5382, 5422, 5427, 5623, 5537, 5582, 5536, 5688, 5575, 5061, 5380


Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - FTTH PO SL IBV Krizava
25.11.2020

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - FTTH PO SL IBV Krizava

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou na stavbu "FTTH PO SL IBV" Krizava pre navrhovateľa Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou elkatel s.r.o., Račianska 96, Bratislava
Stavebné povolenie - Výstavba materskej školy v obci Lomnička - verejná vyhláška
12.10.2020

Stavebné povolenie - Výstavba materskej školy v obci Lomnička - verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu "Výstavba materskej školy v obci Lomnička" pre stavebníka Obec Lomnička, Lomnička 66, 065 03, v zastúpení starostkou Máriou Oračkovou
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - Podolínec - PPO mesta, SO 08 Preložky VN, NN vedení
16.9.2020

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - Podolínec - PPO mesta, SO 08 Preložky VN, NN vedení

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - Podolínec - PPO mesta, SO 08 - Preložky VN, NN vedení pre navrhovateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, Košice.


Oznámenie verejnou vyhláškou - Výmena MS VN220_136-138, záhradkárska osada Ružový sad
20.8.2020

Oznámenie verejnou vyhláškou - Výmena MS VN220_136-138, záhradkárska osada Ružový sad

Spoločnosť VSD a.s. pripravuje realizáciu stavby "Výmena MS VN 220_136-138" v lokalite záhradkárskej osady Ružový sad


Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou na stavbu "Výstavba materskej školy v obci Lomnička"
19.8.2020

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou na stavbu "Výstavba materskej školy v obci Lomnička"

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu "Výstavba materskej školy v obci Lomnička" pre stavebníka Obec Lomnička, 065 03 Lomnička 66, IČO: 00330027


Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Rekonštrukcia komunikácie ul. Sládkovičova pri MŠ - VETVA A
6.8.2020

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Rekonštrukcia komunikácie ul. Sládkovičova pri MŠ - VETVA A

Stavebné povolenie - verejná vyhláška na stavbu "Rekonštrukcia komunikácie ul. Sládkovičova pri MŠ - VETVA A" pre stavebníka Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec.