O Podolínci

Odovzdávanie členských preukazov novým členom