Mestský úrad

Mestský úrad

VZN Prešovského samosrpávneho kraja č. 71/2019
17.7.2019

...


Pozvánka na jarmok
25.6.2019

...


Pozvánka na 7. MsZ 27.6.2019
21.6.2019

...


Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Podolínci
12.6.2019

...


Zámer odpredaja pozemku
11.6.2019

...


Zámery prenájmu priestorov
11.6.2019

...


Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2019
11.6.2019

...


Návrh VZN 5/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou
11.6.2019

...


Záverečný učet mesta za rok 2018
11.6.2019

...


Prijaté uznesenia a VZN zo 6. MsZ 30.5.2019
3.6.2019

...


Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
17.5.2019

...


Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 4/2019
15.5.2019

...


Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 3/2019
15.5.2019

...


Prijaté uznesenia Msz 25.4.2019
30.4.2019

...


Zámer zámeny pozemkov
8.4.2019

...


Určenie volebných okrskov a volebných miestností
27.3.2019

...


Kontaktné údaje na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
27.3.2019

...


Návrh VZN o dotáciach
25.3.2019

...


Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov
28.2.2019

...


Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
26.2.2019

...