Mestský úrad

Mestský úrad

Harmonogram vývozov triedeného (separovaného) zberu na rok 2019
10.12.2018

...


Africký mor ošípaných - zvyšovanie povedomia verejnosti
7.12.2018

...


Návrh plánu kontrolnej činnosti
5.12.2018

...


Zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb
12.11.2018

...


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta a MsZ
27.9.2018

...


Kandidátne listiny
11.9.2018

...


Volebné okrsky a miestnosti
10.9.2018

...


Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie v meste Podolínec
30.8.2018

...


Záverečný účet mesta za rok 2017
12.6.2018

...


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
11.6.2018

...


Právne poradenstvo
4.6.2018

...


16.4.2018

...


Vypaľovanie trávy - to nikdy nerob !
4.4.2018

...


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec
14.3.2018

...


Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy
25.1.2018

...


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec
16.1.2018

...


Návrh programového rozpočtu 2018-2020
29.11.2017

...


Oznámenie o Voľbách do VÚC
21.8.2017

...


Návrh plánu kontrolnej činnosti
9.8.2017

...


VZN Návrh Doplnok č.2
9.8.2017

...