Mestský úrad

Mestský úrad

Pozvánka na MsZ 27.2.2020
21.2.2020

...


Ponuka práce
14.2.2020

...


Návrh VZN č. 1/2020
11.2.2020

...


Výberové konanie
10.2.2020

...


Plán udržatelnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
24.1.2020

...


Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vznikajúce na území mesta Podolínec na rok 2020
9.1.2020

...


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec
8.1.2020

...


Veselé Vianoce a šťastný Nový rok
23.12.2019

...


Pozvánka na 11. zasadnutie MsZ 12.12.2019
8.12.2019

...


Návrh plánu činnosti kontrolóra_prvý polrok 2020
26.11.2019

...


PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PODOLÍNEC NA r. 2020 - 2022
26.11.2019

...


Verejná obchodná súťaž Lesy SR
25.11.2019

...


Návrh VZN č. 6/2019
25.11.2019

...


Poľovnícke združenie JAVOR Podolínec
20.11.2019

...


Voľby do NR SR 2020
12.11.2019

...


Pozvánka na 10. MsZ 29.10.2019
25.10.2019

...


Oznámenie verejnou vyhláškou
4.10.2019

...


Pozvánka na 9. MsZ 26.9.2019
23.9.2019

...


VZN Prešovského samosrpávneho kraja č. 71/2019
17.7.2019

...


Pozvánka na jarmok
25.6.2019

...