Kultúra a zábava

Súťaž o najkrajší balkón, predzáhradku a bytový dom
3.5.2011

Súťaž o najkrajší balkón, predzáhradku a bytový dom

Mesto Podolínec vyhlasuje súťaž o najkrajší balkón, najkrajšiu predzáhradku a najkrajší bytový dom.
Prihlásenie do súťaže priebežne na tel. číslách členov hodnotiacej komisie.
Termín vyhlásenia výsledkov: 28.09.2011,
Dátum možnej obhliadky oznámi súťažiaci aspoň tri pracovné dni vopred ktorémukoľvek členovi komisie. Zástupcovia komisie vykonajú obhliadku miesta, zhotovia fotodokumentáciu.
Predmetom hodnotenia bude celkový estetický vzhľad.


Veľkonočná výstava 2011
15.4.2011

Veľkonočná výstava 2011

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov „Ružový sad“ v Podolínci zorganizovala v dňoch 8. – 9. apríla 2011 Veľkonočnú výstavu, ktorá sa uskutočnila v priestoroch domu p. Jozefa Compľa na námestí. U Podolínčanov sa stretla s veľkým úspechom a obdivom. Zaujala malých i veľkých, mladých i starých. Návštevníci mohli obdivovať prácu šikovných rúk, ktoré vytvorili nádherné veľkonočné ozdoby i chutné jedlo.


Medzinárodný deň ŽIEN
8.3.2011

Medzinárodný deň ŽIEN

Ženy na celom svete každoročne 8. marca oslavujú Medzinárodný deň žien. Pôvodne to bol iba Deň žien a jeho história siaha až do roku 1907. Neskôr bol ustanovený 8. marec ako Medzinárodný deň žien a stal sa symbolom boja žien za sociálne a politické zrovnoprávnenie. V období, keď ženy mali v spoločnosti druhoradé postavenie, nebol dňom veľkolepých osláv, ale príležitosťou na upozornenie, že i ony majú právo byť jej plnohodnotnými členmi rovnako ako mužská časť populácie. Medzinárodný deň žien je i v súčasnosti významný deň pre ženy na celom svete. Je symbolom ženského sebavedomia a schopnosti bojovať za svoje práva a sviatkom každej ženy bez ohľadu na jej postavenie v spoločnosti, vek či rodinný stav.
Želáme Vám, aby pre Vás tento deň bol dňom, kedy trochu spomalíte a užijete si pozornosť svojho okolia, kedy Vám Vaši najbližší prejavia svoju úctu a lásku.


Prvý Podolínsky Karneval
14.2.2011

Prvý Podolínsky Karneval

JE ČAS FAŠIANGOV, AJ V NAŠOM MESTE CHCEME OBNOVIŤ STARÚ TRADÍCIU – KARNEVAL. TÁTO MYŠLIENKA MA NAPADLA PRI UVÍTANÍ NOVÉHO ROKU, KEĎ SOM NA NÁMESTÍ VIDELA, AKO SA DOKÁŽU NAŠI OBČANIA BAVIŤ. PREČO NEVYMYSLIEŤ NIEČO, ABY SA KONEČNE NAŠI OBČANIA STRETÁVALI, VEĎ PONIEKTORÍ SA ANI NEPOZNÁME. AJ PRI TEJTO UPONÁHĽANEJ DOBE NEZABÚDAJME NA CHVÍLE ODDYCHU, KULTÚRY A ŠPORTU. KARNEVAL SA MAL KONAŤ NA NÁMESTÍ PRI MÚ. V SOBOTU SME SA PREBUDILI DO BIELEHO RÁNA. SILNÝ VIETOR SFÚKAVAL SNEH NA ULICE, NEBOLO VIDIEŤ NA KROK. PRVÁ MYŠLIENKA,
ČO MA NAPADLA = A MÁME PO KARNEVALE =. NO, ANI NEPRIAZEŇ POČASIA NÁM NEPREKAZILA USKUTOČNIŤ TÚTO AKCIU.


Mikuláš prišiel do nášho mesta
13.12.2010

Mikuláš prišiel do nášho mesta

V nedeľu 5. decembra o 16.00 zavítal aj do nášho mesta Svätý Mikuláš. Prišiel tradične so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom a doniesol deťom sladké darčeky. Tentoraz sa stretnutie s Mikulášom konalo pred základnou školou. Najskôr Mikuláš rozsvietil vianočný stromček na námestí. Následne ho deti zo základnej a materskej školy potešili krásnym kultúrnym programom.


Vyhodnotenie 3. ročníka súťaže o „Najkrajší balkón “  a  o „Najkrajšiu predzáhradku“
1.10.2010

Vyhodnotenie 3. ročníka súťaže o „Najkrajší balkón “ a o „Najkrajšiu predzáhradku“

Dňa 29.9.2010 sa vo veľkej zasadačke mestského úradu uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 3. ročníka súťaže o „Najkrajší balkón “ a o „Najkrajšiu predzáhradku“.
Súťaž organizovaná Komisiou kultúry a športu a mestom Podolínec prebiehala v rozpätí mesiacov máj až september 2010.


Záhradkári vystavovali
30.9.2010

Záhradkári vystavovali

V dňoch 17. a 18.septembra 2010 sa v Podolínci uskutočnil II.ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov. Organizátormi výstavy boli ZO SZZ „Ružový sad“ Podolínec, Mesto Podolínec a miestna organizácia SČK. Návštevníci výstavy si zo záujmom prezreli vystavované výpestky, ktoré záhradkári, ale i ostatní obyvatelia mesta, vypestovali aj napriek tohoročnému nepriaznivému počasiu a ničivej povodni.
Organizátori ďakujú všetkým, ktorí prispeli svojou prácou, dodaním výpestkov a tešíme sa na spoluprácu pri ďalších výstavách.


Deň Svätého Huberta
23.9.2010

Deň Svätého Huberta

Nedeľa 19.9.2010 sa v Podolínci aj tento rok niesla v znamení poľovníckych svätohubertovských slávností a tradícií. V spojení poľovníckych združení JAVOR Podolínec, POĽANA Nižné Ružbachy a Mesta Podolínec sa opäť podarilo zorganizovať „Deň Svätého Huberta“. Slávnosť sa začala svätou omšou v rim. kat. kostole a pokračovala v kultúrnom stredisku mesta. Program poľovníckeho dňa bol spestrený výborným poľovníckym guľášom a kultúrnym podujatím. Dni Svätého Huberta sú príležitosťou pre priateľské stretnutie poľovníkov i nepoľovníkov. "Zver nielen loviť, ale hlavne chrániť a pochopiť jej význam v prírode" - to je odkaz legendy o Svätom Hubertovi, ktorý si poľovníci každoročne pripomínajú. Svätohubertovská omša so slávnostným sprievodom s uloveným jeleňom a obetnými darmi je veľkou velebou prírody a dôstojným obradom, ktorým poľovníci ďakujú Stvoriteľovi za živú prírodu. Dni Svätého Huberta to je vhodná príležitosť, zdroj poučenia i zábavy pre všetkých milovníkov prírody, poľovníctva i kultúry.


Privítanie Mikuláša
7.12.2009

Privítanie Mikuláša

V piatok 4. decembra o 16.00 h zavítal do nášho mesta Svätý Mikuláš. Aj tento rok priniesol spolu so svojimi pomocníkmi - čertmi a anjelmi deťom sladké darčeky a rozsvietil na námestí vianočný stromček. V kultúrnom programe vystúpili žiaci ZŠ a MŠ z Podolínca a deti z centra voľného času.


Poľovnícky deň mesta Podolínec
22.9.2009

Poľovnícky deň mesta Podolínec

Nedeľa 20.9.2009 sa v Podolínci niesla v znamení poľovníckych slávností a tradícií. Poľovnícke združenie JAVOR Podolínec, POĽANA Nižné Ružbachy v spolupráci s Mestom Podolínec a štátnymi lesmi TANAP-u zorganizovali tradičný „Poľovnícky deň mesta Podolínec“. Slávnosť sa začala svätou omšou v rim. kat. kostole a pokračovala v športovom areáli mesta kde sa podával výborný jelení a diviačí guľáš. Štátne lesy TANAP-u spestrili poľovnícky deň detskou lanovkou. Nechýbala ani výstava poľovníckych trofejí na ktorej obe poľovnícke združenia prezentovali svoje trofeje. Nakoľko táto akcia mala úspech, veríme že sa ju podarí zorganizovať aj v budúcnosti.


Mesto Podolínec - Komisia kultúry a športu v Podolínci  vyhlasuje súťaž
17.5.2009

Mesto Podolínec - Komisia kultúry a športu v Podolínci vyhlasuje súťaž

Mesto Podolínec - Komisia kultúry a športu v Podolínci vyhlasuje súťaž v kategóriách:
• Najkrajší balkón
• Najkrajšia predzáhradka
• Najkrajší bytový dom


Vyhodnotenie 1. ročníka súťaže o „Najkrajší balkón“  a o „Najkrajšiu predzáhradku“
21.10.2008

Vyhodnotenie 1. ročníka súťaže o „Najkrajší balkón“ a o „Najkrajšiu predzáhradku“

Prinášame Vám vyhodnotenie 1. ročníka súťaže o „Najkrajší balkón“ a o „Najkrajšiu predzáhradku“, ktorý organizovala komisia kultúry a športu Mesta Podolínec. Ďakujeme Vám za zapojenie sa do súťaže a tešíme sa na spoluprácu v roku 2009.


Deti Ruska deťom Slovenska
22.8.2008

Deti Ruska deťom Slovenska

Dňa 21.8.2008 sa v Podolínci uskutočnilo vystúpenie detských umeleckých kolektívov v rámci projektu "DETI RUSKA DEŤOM SLOVENSKA", ktoré usporiadalo Mesto Podolínec. Prinášame Vám pár záberov z tohto podujatia.


"Beliansky škovránok"
2.6.2008

"Beliansky škovránok"

Dňa 31. mája 2008 deti MŠ Podolínec reprezentovali naše mesto na 5-tom ročníku folklórneho festivalu „Beliansky škovránok“, ktorý sa konal v prekrásnom areály kaštieľa Strážky – Spišská Belá s tancom „Jarné hry“.


„Najkrajší balkón a okná, najkrajšia predzáhradka“
6.5.2008

„Najkrajší balkón a okná, najkrajšia predzáhradka“

Mesto Podolínec spolu s komisiou vzdelania a kultúry , mládeze a športu vyhlasuje súťaž : „Najkrajší balkón a okná, najkrajšia predzáhradka“
Prihlásiť sa môžete do 20. mája na mestskom úrade u p. Laufika alebo u ktoréhokoľvek člena hodnotiacej komisie prípadne na tel. čísle 4391205.
Hrá sa o hodnotné ceny – poukážky na nákup kvetín a záhradníckych potrieb v hodnote 2000,-Sk, 1000,-Sk, 500,-Sk.
Súťaž bude vyhodnotená koncom septembra 2008.
Obhliadku svojej predzáhradky alebo balkóna treba nahlásiť 3 pracovné dni vopred hodnotiacej komisii alebo na tel. čísle 4391205.
Hodnotiaca komisia: p. Regecová, p.Simoníková, p. Klimek Jozef, p. Válek ml., p. Ferencko ml.


Deň kultúry krajín strednej Európy
25.2.2008

Deň kultúry krajín strednej Európy

Dňa 22.2.2008 sa v Podolínci uskutočnil Deň kultúry krajín strednej Európy, ktorý usporiadala ZŠ s MŠ v spolupráci s Mestom Podolínec a SOU sv. Klementa Hofbauera. Prinášame Vám pár záberov z tohto podujatia.


Fotografia očami detí 2
3.11.2007

Fotografia očami detí 2

2. ročník fotosúťaže pre deti je TU !

2. ročník fotoprojektu FOTOGRAFIA OČAMI DETÍ je odpoveďou na úspešný 1. ročník, ktorého sa zúčastnilo vyše 250 detí z celého Slovenska s vyše 700 prihlásenými fotografiami.
Fotoprojekt je organizovaný pod záštitou JÁNA FIGEĽA /člena Európskej komisie, zodpovedného za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež/.
Podrobné informácie a podmienky ako sa registrovať a zapojiť do súťaže mladých fotografov a fotografiek nájdete na oficiálnej stránke: www.fod.sk
Mesto Podolínec je partnerom tohto projektu.


Poľovnícky deň mesta Podolínec
26.9.2007

Poľovnícky deň mesta Podolínec

Nedeľa 23.9.2007 sa v Podolínci niesla v znamení poľovníckych slávností a tradícií. V spojení poľovníckych združení JAVOR Podolínec, POĽANA Nižné Ružbachy, Mesta Podolínec a štátnych lesov TANAP-u sa podarilo zorganizovať „Poľovnícky deň mesta Podolínec“. Slávnosť sa začala svätou omšou v rim. kat. kostole a pokračovala v športovom areáli mesta rôznymi súťažami, športovými hrami pre deti i dospelých a výstavou poľovníckych trofejí. Štátne lesy TANAP-u prezentovali nádhernú prírodu a chránenú faunu a flóru nášho najvzácnejšieho prírodného parku. Zároveň upozorňovali na nebezpečenstvo a následky premnoženia sa „najsilnejšieho“ hmyzieho škodcu Lykožrúta smrekového v našich lesoch. Program poľovníckeho dňa bol spestrený výborným guľášom, hudobnou veselicou v podaní „DUA Mila a Františka“, Kandráčovcov a ľudového rozprávača Andera z Košíc. Nakoľko táto akcia mala veľký úspech, veríme že sa ju podarí zorganizovať aj v budúcnosti.


Niekoľko fotografií z Mariánskej akadémie
25.9.2007

Niekoľko fotografií z Mariánskej akadémie

Dňa 16.9. 2007 sa v rím. kat. kostole nanebovzatia panny Márie konala Mariánska akadémia "Mária Ježišova i naša matka". Ponúkame Vám niekoľko fotografií z tejto akadémie, ktoré nám poskytol p. Urbanský František.

Nastavenia cookies