Informácie

V podolínskom kláštore si pripomenuli udalosti barbarskej noci
14.4.2016

V podolínskom kláštore si pripomenuli udalosti barbarskej noci

Výročie takzvanej barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950 si vo štvrtok v kláštore v Podolínci (okres Stará Ľubovňa), ktorý sa stal v tom čase hlavným sústreďovacím kláštorom, pripomenuli spomienkovou svätou omšou v kláštornom kostole sv. Stanislava.


Stavanie mája - pozvánka
14.4.2016

Stavanie mája - pozvánka

Mesto Podolínec Vás pozýva na stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2016 o 19.30 hod. pred zvonicou s ľudovou hudbou Perfekt zo Ždiaru.


Údržba rieky Poprad v Podolínci - II. etapa
12.4.2016

Údržba rieky Poprad v Podolínci - II. etapa

Údržba rieky Poprad v Podolínci pokračuje už druhou etapou. Dohodli sa na nej zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Správy Povodia Dunajca a Popradu, Okresného úradu


Začiatky a história zboru podolínskych dobrovoľných hasičov
12.4.2016

Začiatky a história zboru podolínskych dobrovoľných hasičov

Podolínec stáročia pustošili požiare, napríklad v rokoch 1871/72 a 1885/87 mesto takmer úplne vyhorelo. V roku 1871 bolo mesto podľa archívov zapálené starým mládencom, ľudia boli pri hasení bezmocní.


Deň narcisov - 15. apríla 2016
12.4.2016

Deň narcisov - 15. apríla 2016

Dňa 15. apríla 2016 sa v našom meste už po šestnásty krát uskutoční verejná zbierka Ligy proti rakovine, tento rok pod heslom: „Deň narcisov nepotrebuje oslavu, stačí ak si naň 15.4. spomeniete“


Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností
11.4.2016

Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.


Výlukové práce na železnici Poprad Tatry - Studený Potok
7.4.2016

Výlukové práce na železnici Poprad Tatry - Studený Potok

Vážení cestujúci, v dňoch 11. - 13. apríla 2016 v čase od 07.15 do 11.40 hod. budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi stanicami Poprad Tatry - Studený Potok


Zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu
6.4.2016

Zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu

V našom meste sa uskutoční dňa 12. apríla 2016, t.j. v utorok, zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu.


Kamil Kozub - výber z tvorby
1.4.2016

Kamil Kozub - výber z tvorby

Mesto Podolínec a autor Mgr. art. Kamil Kozub Vás pozývajú na výstavu obrazov. Výstava potrvá od 4. 4. 2016 do 15. 5. 2016 v Mestskej knižnici na Námestí mariánskom č. 29. Otvorené v pracovných dňoch od 11.00 - do 16.00 hod.


Svetový deň zdravia - 7. apríl 2016
1.4.2016

Svetový deň zdravia - 7. apríl 2016

Každý rok Svetová zdravotnícka organizácia si zvolí prioritnú oblasť z oblasti globálneho verejného zdravia ako tému pre Svetový deň zdravia. Témou pre rok 2016 bude „Diabetes“, ktoré patrí k neinfekčným ochoreniam, ktoré priamo ovplyvňujú milióny ľudí na celom svete.


Organový recitál - pozvánka
31.3.2016

Organový recitál - pozvánka

V kláštornom kostole Sv. Stanislava, 10. apríla 2016 o 19.30 hod.


STOJÍME ZA HASIČMI
29.3.2016

STOJÍME ZA HASIČMI

A ČO VY? UKÁŽTE, AKO STOJÍTE ZA DOBROVOĽNÝMI HASIČMI VO VAŠEJ OBCI A POMÔŽTE IM VYHRAŤ SUPER CENY!


Program Bohoslužieb cez Veľkonočné sviatky - FÚECAV
22.3.2016

Program Bohoslužieb cez Veľkonočné sviatky - FÚECAV

POŽEHNANÉ A MILOSTIPLNÉ SVIATKY ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA!


Program Bohoslužieb cez Veľkonočné sviatky - RKFÚ
20.3.2016

Program Bohoslužieb cez Veľkonočné sviatky - RKFÚ

POŽEHNANÉ A MILOSTIPLNÉ SVIATKY ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA!


Ochrana lesných a nelesných porastov pred požiarmi
18.3.2016

Ochrana lesných a nelesných porastov pred požiarmi

Ohrozenosť lesných a nelesných porastov v tomto období je podmienená suchom, vetrom, množstvom vyschnutej organickej hmoty, čo vytvára dobré podmienky pre horenie, prudké a rýchle rozširovanie požiaru.


Prijímacie konanie uchádzačov o vysokoškolské štúdium na AOS gen. M.R.Štefánika
17.3.2016

Prijímacie konanie uchádzačov o vysokoškolské štúdium na AOS gen. M.R.Štefánika

Uchádzačom o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl, ktorí si v riadnom termíne podali prihlášku na štúdium bolo zaslané potvrdenie o registrácii prihlášky a pokyny k ďalšiemu postupu prijímacieho konania.


Oznámenie o zápise do základnej školy
15.3.2016

Oznámenie o zápise do základnej školy

V súlade s § 20, ods. 2 až 4 zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 10, ods. 1 vyhlášky MŠ SR č.320/2008 Z.z. o základnej škole


Svetový deň vody - bezplatné vyšetrenie vody na dusičnany a dusitany
15.3.2016

Svetový deň vody - bezplatné vyšetrenie vody na dusičnany a dusitany

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname dňa 22. marca, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni oznamuje


Pozvánka na prednášky
11.3.2016

Pozvánka na prednášky

Výbor klubu dôchodcov v spolupráci s MsÚ usporadúvajú pre členov klubu a občanov mesta Podolínec prednášku s pracovníčkami ÚPSVaR.


Geoinformačný portál Podolínec
9.3.2016

Geoinformačný portál Podolínec

Vážení spoluobčania, dávame Vám do pozornosti, že na web stránke mesta (banner v vpravo dole) je v prevádzke mapový geoinformačný portál