Informácie

Európsky imunizačný týždeň
26.4.2017

Európsky imunizačný týždeň

Európsky imunizačný týždeň: 24. – 30. apríl 2017


22. apríl – DEŇ ZEME
21.4.2017

22. apríl – DEŇ ZEME

vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia.


Pozvánka (ÚEV SKUEV0951 Stredný tok Popradu)
13.4.2017

Pozvánka (ÚEV SKUEV0951 Stredný tok Popradu)

prerokovania zaradenia navrhovaného územia európskeho významu


Veľkonočné trojdnie
12.4.2017

Veľkonočné trojdnie

Veľkonočné trojdnie neznamená tri dni príprav na Veľkú noc


Deň Narcisov
10.4.2017

Deň Narcisov

Dňa 7.apríla 2017 sa v našom meste uskutočnila dobrovoľná verejna zbierka


Zisťovanie SILC
10.4.2017

Zisťovanie SILC

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia zberu a spracovania dát


Oznámenie o výluke
6.4.2017

Oznámenie o výluke

V dňoch 10.-11.apríla 2017 v čase
/6,50 - 13,00 hod./


Pomoc malému Teovi
4.4.2017

Pomoc malému Teovi

dňa 21.04.2017 organizuje občianske združenie charitatívny koncert


Areál MsKS
4.4.2017

Areál MsKS

Areál MsKS bude otvorený denne


Svetový deň zdravia
4.4.2017

Svetový deň zdravia

málokto si uvedomí, aké nevyhnutné je zdravie


Medzinárodný deň bez násilia
4.4.2017

Medzinárodný deň bez násilia

Medzinárodný deň bez násilia bol iniciovaný v roku 1996 v Texase


Oznámenie o výluke
3.4.2017

Oznámenie o výluke

V dňoch 3. a 6.apríla 2017
v čase 6,50 – 11,40 hod.


Prípravné stretnutie za účelom spracovania projektovej dokumentácie na kanalizáciu
28.3.2017

Prípravné stretnutie za účelom spracovania projektovej dokumentácie na kanalizáciu

sa uskutočnilo dňa 28.03.2017 na mestskom úrade a v teréne


Pozvanka na XX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci
24.3.2017

Pozvanka na XX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci

na deň 30.marec 2017, t.j. štvrtok o 16.30 h vo veľkej zasadačke mestského úradu.


Za čisté mesto
22.3.2017

Za čisté mesto

Vážení občania, v tomto jarnom období, ale aj počas celého roka, je nevyhnuté udržiavať čistotu a estetizáciu okolia. Nečakajme na to, že to niekto urobí za nás.


Bezplatné právne poradenstvo
20.3.2017

Bezplatné právne poradenstvo

Mestský úrad oznamuje, že ďalší termín bezplatného právneho poradenstva


Svetový deň vody
20.3.2017

Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname dňa 22. marca,
bude poskytnuté na RÚVZ odborné poradenstvo


Oznámenie o zápise do základnej školy
17.3.2017

Oznámenie o zápise do základnej školy

V prílohe podklady k zápisu detí do 1.ročníka základnej školy pre školský rok 2017/2018.


Zber drobných stavebných odpadov
15.3.2017

Zber drobných stavebných odpadov

Množstvový zber drobných stavebných odpadov sa vykonáva na mieste vyhradenom mestom v areáli garáží Mesta Podolínec


Výkup papiera
9.3.2017

Výkup papiera

Dňa 13.03.2017 (pondelok) uskutoční v našej obci výkup papiera