Informácie

Memorandum národa slovenského
7.6.2017

Memorandum národa slovenského

Bol programový dokument vychádzajúci z požiadaviek slovenského národa


Pozvánka na XXIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci
6.6.2017

Pozvánka na XXIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci

na deň 8.jún 2017, t.j. štvrtok o 16.30 h vo veľkej zasadačke mestského úradu.


Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra mesta Podolínec
5.6.2017

Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra mesta Podolínec

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci v súlade s §18a ods.2 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia MsZ v Podolínci
č.22/2017 B/2 zo dňa 25.5.2017, vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta
Podolínec na 20.7.2017 o 1630 hod.


Svetový deň životného prostredia
5.6.2017

Svetový deň životného prostredia

Každoročne si 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia


Turíce
31.5.2017

Turíce

Výraz "turíce" pochádza od slova Tur, ktorý patril k pôvodnej symbolike. Tieto zvyky sa spájali so začiatkom jarných prác.


Svetový deň bez tabaku
30.5.2017

Svetový deň bez tabaku

– 31. máj 2017


Medzinárodný deň detí
30.5.2017

Medzinárodný deň detí

sa zvyčajne (no nie všade) oslavuje každoročne 1. júna


Pozvánka na XXII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci
22.5.2017

Pozvánka na XXII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci

na deň 25.máj 2017, t.j. štvrtok o 16.30 h vo veľkej zasadačke mestského úradu.


Prerušenie distribúcie elektriny
12.5.2017

Prerušenie distribúcie elektriny

bude v termíne
29.máj2017 od 07:40 h do 15:00 h


Svetový deň
5.5.2017

Svetový deň

pohybom ku zdraviu – 10. máj 2017


Pozvánka na XXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci
4.5.2017

Pozvánka na XXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci

na deň 9.máj 2017, t.j. utorok o 16.30 h vo veľkej zasadačke mestského úradu.


Seniori, pozor
28.4.2017

Seniori, pozor

nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov


Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci
27.4.2017

Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci

28. apríl je každoročne Svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri prác


Európsky imunizačný týždeň
26.4.2017

Európsky imunizačný týždeň

Európsky imunizačný týždeň: 24. – 30. apríl 2017


22. apríl – DEŇ ZEME
21.4.2017

22. apríl – DEŇ ZEME

vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia.


Pozvánka (ÚEV SKUEV0951 Stredný tok Popradu)
13.4.2017

Pozvánka (ÚEV SKUEV0951 Stredný tok Popradu)

prerokovania zaradenia navrhovaného územia európskeho významu


Veľkonočné trojdnie
12.4.2017

Veľkonočné trojdnie

Veľkonočné trojdnie neznamená tri dni príprav na Veľkú noc


Deň Narcisov
10.4.2017

Deň Narcisov

Dňa 7.apríla 2017 sa v našom meste uskutočnila dobrovoľná verejna zbierka


Zisťovanie SILC
10.4.2017

Zisťovanie SILC

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia zberu a spracovania dát


Oznámenie o výluke
6.4.2017

Oznámenie o výluke

V dňoch 10.-11.apríla 2017 v čase
/6,50 - 13,00 hod./