Informácie


21.2.2018

PVPS-oznam

Oznam PVPS


Pozvánka na XXX.zasadnutie MsZ 22.2.2018
16.2.2018

Pozvánka na XXX.zasadnutie MsZ 22.2.2018

Pozvánka na XXX.MsZ


Chcete vedieť čo sa deje v Našom meste Podolínec?
27.11.2017

Chcete vedieť čo sa deje v Našom meste Podolínec?

Mobilná aplikácia Podolínec zdarma do Vášho telefónu!


Výpis z listu vlastníctva, obchodný register a register trestov - IOMO
15.11.2017

Výpis z listu vlastníctva, obchodný register a register trestov - IOMO

IOMO – integrované obslužné miesto občana je dostupné pre občanov na Matričnom úrade v Podolínci počas úradných hodín. Integrované obslužné miesto občana Vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.


Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov Prešovského samosprávneho kraja
6.11.2017

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov Prešovského samosprávneho kraja

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania je dostupný tu na stránke v .pdf formáte


Virtuálny cintorín
25.10.2017

Virtuálny cintorín

Od 19. októbra 2017 je na stránke mesta zverejnený virtuálny cintorín, ktorý slúži pre potreby vyhľadávania hrobového miesta na mape, ako aj kontrolu platieb za hrobové miesto na mestskom cintoríne v Podolínci.


ŽSR: Výluka na trase Podolínec - Spišská Belá
13.9.2017

ŽSR: Výluka na trase Podolínec - Spišská Belá

V dňoch 18.-19.septembra 2017 v čase 7:10 - 14:10 hod. a dňa 20.septembra 2017 v čase 7:10 – 12,10 hod budú ŽSR konať výlukové práce.


Rekonštrukcia Kláštornej ulice
23.8.2017

Rekonštrukcia Kláštornej ulice

Obyvatelia kláštornej ulice sa po dlhých rokoch dočkaliDobudovanie chodníka na Tatranskej ulici
10.7.2017

Dobudovanie chodníka na Tatranskej ulici

Od 3.7.2017 mesto začalo s realizáciou stavby na Tatranskej ulici


Prerušenie distribúcie elektriny
4.7.2017

Prerušenie distribúcie elektriny

z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia


Terénna sociálna práca
3.7.2017

Terénna sociálna práca

Terénna sociálna práca sa v našom meste začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I


Pozvánka na XXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci
23.6.2017

Pozvánka na XXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci

na deň 29.jún 2017, t.j. štvrtok o 16.30 h vo veľkej zasadačke mestského úradu.


MEDZINÁRODNÝ DEŇ PROTI ZNEUŽÍVANIU DROG
22.6.2017

MEDZINÁRODNÝ DEŇ PROTI ZNEUŽÍVANIU DROG

26. jún Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo ako Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu s nimi.


LETNÝ SLNOVRAT
20.6.2017

LETNÝ SLNOVRAT

Deň letného slnovratu nastáva v tomto roku podľa tradície 21. júna


Otvorenie kupelenej sezony
20.6.2017

Otvorenie kupelenej sezony

2017- Vysne Ruzbachy


Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie Telo)
15.6.2017

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie Telo)

Slávi sa vo štvrtok po Nedeli Najsvätejšej Trojice (druhý štvrtok po Turícach – Zoslaní Ducha Svätého)


Vzduch v kontajneroch
14.6.2017

Vzduch v kontajneroch

Informačná kampaň na motiváciu obyvateľov k zošliapavaniu odpadových obalov


PRÁCE na hrádzi
8.6.2017

PRÁCE na hrádzi

rieky Poprad a koryte potoka Krížny