Informácie

Dobudovanie chodníka na Tatranskej ulici
10.7.2017

Dobudovanie chodníka na Tatranskej ulici

Od 3.7.2017 mesto začalo s realizáciou stavby na Tatranskej ulici


Prerušenie distribúcie elektriny
4.7.2017

Prerušenie distribúcie elektriny

z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia


Terénna sociálna práca
3.7.2017

Terénna sociálna práca

Terénna sociálna práca sa v našom meste začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I


Pozvánka na XXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci
23.6.2017

Pozvánka na XXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci

na deň 29.jún 2017, t.j. štvrtok o 16.30 h vo veľkej zasadačke mestského úradu.


MEDZINÁRODNÝ DEŇ PROTI ZNEUŽÍVANIU DROG
22.6.2017

MEDZINÁRODNÝ DEŇ PROTI ZNEUŽÍVANIU DROG

26. jún Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo ako Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu s nimi.


LETNÝ SLNOVRAT
20.6.2017

LETNÝ SLNOVRAT

Deň letného slnovratu nastáva v tomto roku podľa tradície 21. júna


Otvorenie kupelenej sezony
20.6.2017

Otvorenie kupelenej sezony

2017- Vysne Ruzbachy


Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie Telo)
15.6.2017

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie Telo)

Slávi sa vo štvrtok po Nedeli Najsvätejšej Trojice (druhý štvrtok po Turícach – Zoslaní Ducha Svätého)


Vzduch v kontajneroch
14.6.2017

Vzduch v kontajneroch

Informačná kampaň na motiváciu obyvateľov k zošliapavaniu odpadových obalov


PRÁCE na hrádzi
8.6.2017

PRÁCE na hrádzi

rieky Poprad a koryte potoka Krížny


Memorandum národa slovenského
7.6.2017

Memorandum národa slovenského

Bol programový dokument vychádzajúci z požiadaviek slovenského národa


Pozvánka na XXIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci
6.6.2017

Pozvánka na XXIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci

na deň 8.jún 2017, t.j. štvrtok o 16.30 h vo veľkej zasadačke mestského úradu.


Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra mesta Podolínec
5.6.2017

Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra mesta Podolínec

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci v súlade s §18a ods.2 zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia MsZ v Podolínci
č.22/2017 B/2 zo dňa 25.5.2017, vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta
Podolínec na 20.7.2017 o 1630 hod.


Svetový deň životného prostredia
5.6.2017

Svetový deň životného prostredia

Každoročne si 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia


Turíce
31.5.2017

Turíce

Výraz "turíce" pochádza od slova Tur, ktorý patril k pôvodnej symbolike. Tieto zvyky sa spájali so začiatkom jarných prác.


Svetový deň bez tabaku
30.5.2017

Svetový deň bez tabaku

– 31. máj 2017


Medzinárodný deň detí
30.5.2017

Medzinárodný deň detí

sa zvyčajne (no nie všade) oslavuje každoročne 1. júna


Pozvánka na XXII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci
22.5.2017

Pozvánka na XXII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci

na deň 25.máj 2017, t.j. štvrtok o 16.30 h vo veľkej zasadačke mestského úradu.


Prerušenie distribúcie elektriny
12.5.2017

Prerušenie distribúcie elektriny

bude v termíne
29.máj2017 od 07:40 h do 15:00 h


Svetový deň
5.5.2017

Svetový deň

pohybom ku zdraviu – 10. máj 2017

Nastavenia cookies