Informácie

Organový recitál - pozvánka
31.3.2016

Organový recitál - pozvánka

V kláštornom kostole Sv. Stanislava, 10. apríla 2016 o 19.30 hod.


STOJÍME ZA HASIČMI
29.3.2016

STOJÍME ZA HASIČMI

A ČO VY? UKÁŽTE, AKO STOJÍTE ZA DOBROVOĽNÝMI HASIČMI VO VAŠEJ OBCI A POMÔŽTE IM VYHRAŤ SUPER CENY!


Program Bohoslužieb cez Veľkonočné sviatky - FÚECAV
22.3.2016

Program Bohoslužieb cez Veľkonočné sviatky - FÚECAV

POŽEHNANÉ A MILOSTIPLNÉ SVIATKY ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA!


Program Bohoslužieb cez Veľkonočné sviatky - RKFÚ
20.3.2016

Program Bohoslužieb cez Veľkonočné sviatky - RKFÚ

POŽEHNANÉ A MILOSTIPLNÉ SVIATKY ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA!


Ochrana lesných a nelesných porastov pred požiarmi
18.3.2016

Ochrana lesných a nelesných porastov pred požiarmi

Ohrozenosť lesných a nelesných porastov v tomto období je podmienená suchom, vetrom, množstvom vyschnutej organickej hmoty, čo vytvára dobré podmienky pre horenie, prudké a rýchle rozširovanie požiaru.


Prijímacie konanie uchádzačov o vysokoškolské štúdium na AOS gen. M.R.Štefánika
17.3.2016

Prijímacie konanie uchádzačov o vysokoškolské štúdium na AOS gen. M.R.Štefánika

Uchádzačom o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl, ktorí si v riadnom termíne podali prihlášku na štúdium bolo zaslané potvrdenie o registrácii prihlášky a pokyny k ďalšiemu postupu prijímacieho konania.


Oznámenie o zápise do základnej školy
15.3.2016

Oznámenie o zápise do základnej školy

V súlade s § 20, ods. 2 až 4 zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 10, ods. 1 vyhlášky MŠ SR č.320/2008 Z.z. o základnej škole


Svetový deň vody - bezplatné vyšetrenie vody na dusičnany a dusitany
15.3.2016

Svetový deň vody - bezplatné vyšetrenie vody na dusičnany a dusitany

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname dňa 22. marca, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni oznamuje


Pozvánka na prednášky
11.3.2016

Pozvánka na prednášky

Výbor klubu dôchodcov v spolupráci s MsÚ usporadúvajú pre členov klubu a občanov mesta Podolínec prednášku s pracovníčkami ÚPSVaR.


Geoinformačný portál Podolínec
9.3.2016

Geoinformačný portál Podolínec

Vážení spoluobčania, dávame Vám do pozornosti, že na web stránke mesta (banner v vpravo dole) je v prevádzke mapový geoinformačný portál


Oficiálne výsledky volieb do Národnej rady SR
7.3.2016

Oficiálne výsledky volieb do Národnej rady SR

V príspevku zverejňujeme ako volili občania mesta Podolínec v sobotňajších voľbách do Národnej rady SR. Ide o oficiálne výsledky potvrdené okrskovou volebnou komisiou.


Bezplatné právne poradenstvo
26.2.2016

Bezplatné právne poradenstvo

Mestský úrad oznamuje, že ďalší termín bezplatného právneho poradenstva bude v stredu 9. marca 2016 v čase od 14.00 hod. - 16.00 hod. na Mestskom úrade.


Prerušenie distribúcie elektriny
22.2.2016

Prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2. písm. t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme...


Pozvánka na X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
19.2.2016

Pozvánka na X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 25. február 2016, t. j. štvrtok o 16.30 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu.


Prerušenie distribúcie elektriny
18.2.2016

Prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2. písm. t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme...


Prvá tohtoročná súťaž mladých hasičov
17.2.2016

Prvá tohtoročná súťaž mladých hasičov

Mladým hasičom začali súťaže v roku 2016. V piatok 5.2.2016 sa naši mladí hasiči z DHZ Podolínec, zúčastnili prvej tohtoročnej súťaže, ktorá je zaradená do Kežmarsko - Zamagurskej hasičskej ligy.


SPP rozšírilo ponuku online formulárov
11.2.2016

SPP rozšírilo ponuku online formulárov

Okrem frekventovane využívaných online formulárov pre podanie žiadosti o pripojenie, žiadosti o technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste a žiadosti o montáž meradla, nám do ponuky elektronických formulárov pribudli tieto:


Nohejbalový turnaj 2016
8.2.2016

Nohejbalový turnaj 2016

Prvá februárová sobota tohto roku patrila v Podolínci priaznivcom nohejbalu.
Po päťročnej prestávke sa opäť uskutočnil nohejbalový turnaj o pohár primátora mesta Podolínec.


Prerušenie distribúcie elektriny
5.2.2016

Prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2. písm. t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme...


Štúdium na AOS v štyroch akreditovaných študijných programoch
4.2.2016

Štúdium na AOS v štyroch akreditovaných študijných programoch

V akademickom roku 2016/2017 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené štúdium v štyroch akreditovaných trojročných denných bakalárskych študijných programoch a to: