Informácie

Čistenie a kontrola komínov
14.4.2023

Čistenie a kontrola komínov

Kominárstvo GAŠPAR oznamuje občanom že dňa 18.04.2023 bude vykonávať čistenie a kontrolu komínov s vydaním pre poistnú udalosť.
Smútočné oznámenie P. Milan Mikloško C.Ss.R
28.2.2023

Smútočné oznámenie P. Milan Mikloško C.Ss.R

Rozlúčka so zosnulým bude sobotu 4.3.2023 o 11:00 v kostole sv. Stanislava v Podolínci.


Odpis plynomerov
28.2.2023

Odpis plynomerov

Vážení občania, v dňoch 6.3.2023 až 24.3.2023 budú zamestnanci spoločnosti SPP odpisovať stavy plynomerov. Zároveň Vás touto cestou žiadame o sprístupnenie týchto plynomerových skríň pre poverené osoby.


OZNÁMENIE O ZÁPISE DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY
24.2.2023

OZNÁMENIE O ZÁPISE DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do prvého ročníka sa uskutoční v dňoch 04. apríla 2023 a 05. apríla 2023 v čase od 15,00 hod. do 17,00 hod v budove základnej školy.


Informácia o úrovni vytriedenia odpadov za rok 2022
23.2.2023

Informácia o úrovni vytriedenia odpadov za rok 2022

Mesto Podolínec v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022.Výberové konanie
10.2.2023

Výberové konanie

Mesto Podolínec, vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka.


Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť
7.2.2023

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Vážení občania, Pošta Podolínec bude dňa 08.02.2023 z prevádzkových dôvodov otvorená nasledovne : 8:00 - 13:00 a 16:00 - 17:00.
Separovaný zber druhotných surovín
3.1.2023

Separovaný zber druhotných surovín

Kalendár vývozov


Stomatologická ambulancia MUDr. Martina Kollára
27.12.2022

Stomatologická ambulancia MUDr. Martina Kollára

Stomatologická ambulancia MUDr. Martina Kollára oznamuje, že v dňoch 28. a 29. decembra 2022 od 13:00 do 15:30 h, bude pre svojich pacientov vykonávať preventívne prehliadky v priestoroch zubnej ambulancie na Zdravotnom stredisku v Podolínci.Plánované prerušenia distribúcie elektriny
13.10.2022

Plánované prerušenia distribúcie elektriny

Viac informácii o plánovaných prerušeniach distribúcie elektriny nájdete v článku...

Nastavenia cookies