Harmonogram kultúrnych a športových podujatí v roku 2013

     
         Vážení spoluobčania, Mesto Podolínec pre Vás pripravilo harmonogram kultúrnych a športových podujatí mesta na rok 2013. O každej z plánovaných akcií budete včas informovaní rozhlasovou reláciou a tiež plagátom na výveskách v meste a na webovej stránke mesta - www. podolinec.eu.

                                                                                                                  Tešíme sa na Vašu účasť!


Január

26.01. 2013                 2. Ples mesta Podolínec

                                     Majstrovské stolnotenisové zápasy


Február

02.02. 2013                 Karneval (MsKS)

09.02. 2013                 Hasičský ples

16.02. 2013                 Stavanie snehuliakov

23.02. 2013                 Karneval na SNEHU

                                     Majstrovské stolnotenisové zápasy


Marec

24.03. 2013                  Majstrovské stolnotenisové zápasy

31.03. 2013                  Veľkonočná diskotéka  (MsKS) 


Apríl

06.04. 2013                  Občania za čisté mesto                                                 
     
30.04. 2013                  Stavanie mája - (Mariánske námestie pred zvonicou - MsKS)           

                                      Majstrovské futbalové zápasy


Máj

01.05. 2013                  Jarný florbalový turnaj – telocvičňa ZŠ                                                                                                                                                                       
12.05. 2013                  Oslava DŇA MATIEK – (MsKS)
                                                                       
                                      Majstrovské futbalové zápasy 


Jún

01.06. 2013                  Deň otvorených dverí na Hasičskej zbrojnici 
                                                                      
08.06. 2013                  Volejbalový turnaj o pohár primátorky mesta    

23.06. 2013                  VIII. Visegrad Maraton - maratón ako žiaden iný -  (Podolínec - Rytro)

23.06. 2013                  Visegrad Sports Festival -  (Podolínec - Rytro)       
                                 
23.06. 2013                  Jánske OHNE  (areál MsKS)    akcia bola zrušená organizátorom

                                      Majstrovské futbalové zápasy 


Júl

26.-27.07. 2013            Dni Mesta Podolínec (námestie a areál MsKS)


August

18.8.2013                      Hasičská súťaž o pohár primátorky mesta (areál MsKS)               

                                      Majstrovské futbalové zápasy   


September                              

07.09. 2013                   Country zábava  (MsKS)                                                                         
                                  
                                       Vyhod. súťaže o najkrajší balkón, záhradu v meste Podolínec          

22.09. 2013                   Deň svätého Huberta (areál MsKS)       
                                                     
                                       Majstrovské futbalové zápasy                                                                   

                                       Majstrovské stolnotenisové zápasy  


Október

06.10. 2013                   Úcta k starším  (MsKS)                                                                          
                       
                                       Majstrovské futbalové zápasy                                                                  

                                       Majstrovské stolnotenisové zápasy                                               


November         

16.11. 2013                   Domáca zabíjačka  (areál MsKS) 

16.11. 2013                   Hokejbalový turnaj o pohár primátorky mesta - 15. ročník

19. - 20.11. 2013           Prezentácia výrobkov ľudí so zdravotným postihnutím

                                       Majstrovské futbalové zápasy                                                                    

                                       Majstrovské stolnotenisové zápasy  


December         

05.12. 2013                   Privítanie Mikuláša  (na námestí pred zvonicou)              

05. - 06.12.2013            Vianočná výstava                              

18.12. 2013                   Adventný koncert        

20.12. 2013                   Vianočný trh dobrej nálady

                                       Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu  (MsÚ)      

25.12. 2013                   Vianočný koncert chrámového zboru (Farský kostol)
                                                           
25.12. 2013                   Štefanská zábava (MsKS)                                                                        

28.12. 2013                   Vianočný športový turnaj (telocvičňa ZŠ s MŠ)                                                    

31.12. 2013                   Silvester  2013  (námestie)

                                       Majstrovské stolnotenisové zápasy