Harmonogram kultúrnych a športových podujatí v roku 2012

 Harmonogram kultúrnych a športových akcií mesta Podolínec
    

      Vážení spoluobčania, mesto Podolínec pre Vás pripravilo harmonogram  kultúrnych a športových  akcií mesta na rok 2012. O každej z plánovaných akcií budete včas informovaní rozhlasovou reláciou a tiež plagátom na výveskách v meste.

                                                                                                                  Tešíme sa na Vašu účasť! 


Február
 
25. 02. 2012                Karneval (MsKS)

Marec
 

04. 03. 2012                Theatro Balans – „Kto hovorí s koňom“ (MsKS)

23. - 24. 03. 2012        Veľkonočná výstava (Meštiansky dom č.29 na námestí - nová knižnica)

31. 03. 2012                Občania za čisté mesto (upratovanie priestorov)

V priebehu mesiaca marec:  Mestská knižnica Podolínec - Informačná výchova pre MŠ


Apríl
 

13. 04. 2012                 Deň kultúry krajín "Blízkeho Východu a Severnej Afriky" (MsKS)

24. 04. 2012                 „Všeličo pre deti i dospelých“  (MsKS)

28. 04. 2012                 Turnaj vo florbale (telocvičňa ZŠ)

30. 04. 2012                 Stavanie mája - majáles (Mariánske námestie - MsKS)

V priebehu mesiaca apríl:  Mestská knižnica Podolínec - Andersen


Máj
                                                     

04. -  20.05. 2012         PODOLÍNEC „ŽIJE“ HOKEJOM                                                                    

11. 05. 2012                  Turnaj o pohár primátorky mesta v malom futbale   (areál MsKS)

13. 05. 2012                  Deň Matiek – (MsKS)


Jún
 

23. 06. 2012                  Jánske OHNE (areál MsKS)


Júl
 

27. – 29. 07. 2012          Dni mesta Podolínec (námestie a areál MsKS)


August
 

10. 8. 2012                    Kúzelnícke predstavenie ZAUBER ZAUBER  (MsKS)

19. 8. 2012                    Hasičská súťaž o pohár primátorky mesta  (areál MsKS)


September                                
 

15. 09. 2012                  Country zábava  (MsKS)            

23. 09. 2012                  Deň sv. Huberta - poľovnícka slávnosť  (areál MsKS)                 

26. 09. 2012                  Vyhodnotenie súťaže o najkrajší balkón, záhradu v meste Podolínec


Október
     
                                                                   

V priebehu mesiaca jún: Mestská knižnica Podolínec -  Beseda so spisovateľom                                                      


November         
 

24. 11. 2012                  Domáca zabíjačka (areál MsKs)


December
 

05. 12. 2012                  Privítanie Mikuláša (námestie v Podolínci)

21. 12. 2012                  Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu                                 

26. 12. 2012                  Štefanská zábava (MsKS)

28. 12. 2012                  Vianočný športový deň (telocvičňa Základnej školy)

31. 12. 2012                  Rozlúčka so starým rokom 2012 (námestie v Podolínci)


 

Harmonogram pripravili a vypracovali členovia Komisie kultúry, športu a cestovného ruchu:

Mgr. Ferencko Eduard                           

RNDr. Valek Emil, PhD.

Bujnovská Vlasta                                    

Mgr. Borovský Radoslav

PaedDr. Galajdová Marieta                   

Anna Regecová  

Bc. Ján Smandra

Peter Szentivanyi - predseda Hasičského zboru Podolínec