O Podolínci

Deň otvorených dverí na Hasičskej zbrojnici - 2011

       V tento deň sme venovali pozornosť hlavne naším najmenším, ktorým sme sa snažili priblížiť prácu dobrovoľných hasičov. Pre deti bolo vytvorených niekoľko športových disciplín (striekanie na terč s vodou, hasenie ohňa pomocou džberovej striekačky, streľba zo vzduchovky, preťahovanie sa lanom a maľovanie postavy hasiča očami deti ). No a nezabudli sme ani na ostatných priaznivcov, pre ktorých bolo pripravené občerstvenie a chutný guláš. Naše športové družstvo predviedlo dva útoky z motorovou striekačkou PS 12. Svoju techniku prišli predviesť aj hasiči z obce Hniezdne, ktorí nám predviedli ukážku hasenia požiaru za pomoci hasičského auta. Ďakujeme všetkým zúčastnením, výhercom súťaží blahoželáme. Ďakujeme dobrovoľným hasičom z Hniezdneho za ich ukážku a všetkým hasičom za pomoc pri príprave aj účasti na akcii.

 
                                                                                                       autor:  Szentivanyi Peter
Ďakujeme sponzorom:
Poľovnícke združenie Javor
Peter Smandra Potraviny
Juraj Galajda Potraviny
Emília Akuratná OSME 
Alena Marhefková Papiernictvo
Vladislav Rohaľ Ovocie zelenina
Jarmila Hanečáková Textil
Gabriela Rohaľová Textil
 
Nastavenia cookies