Mestský úrad

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby primátora mesta

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti

Podolínec

Obec - Mesto - Mestská časť1) Podolínec uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1):

poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1.      Michal Marhefka, Mgr. MBA, 35 r., prednosta úradu, nezávislý kandidát

2.      Daniel Marhevka, Ing., 73 r., dôchodca, nezávislý kandidát

3.      Jaroslav Seman, Mgr., 60.r. primátor, nezávislý kandidát

 

V

Podolínci

Dátum:

12.9.2022

     

 

_____________________________________

predseda volebnej komisie
podpis
odtlačok pečiatky obce

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies