Mestský úrad

Zasadnutie komisie OVS

OZNAM

Zasadnutie komisie, ktorá bude vyhodnocovať obchodnú verejnú súťaž č. 3/2020 vyhlásenú Mestom Podolínec dňa 15.5.2020 sa uskutoční dňa 17.06.2020 o 07.00 hod. v kancelárii primátora mesta. Otváranie obálok s ponukami a prečítanie návrhov je verejné. Pri rozhodovaní komisie je účasť iných osôb vylúčená.

 

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť