Mestský úrad

Zápisnica zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 3/2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 3/2020 konaného dňa 17.06.2020 o 07,00 hod. na Mestskom úrade v Podolínci v kancelária primátora mesta.
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť