Mestský úrad

Zámer zámeny pozemkov

Zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť