Mestský úrad

VZN Návrh Doplnok č.2

Všeobecné záväzné nariadenia Mesta Podolínec č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

K stiahnutiu

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť