Výstavba kioskovej trafostanice

Dňa 11.9.2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie za účelom odovzdania stavby do realizácie za účasti primátora mesta Ing. Daniela Marhevku, zástupcov VSD, a. s. R. Repeľa a Ing. P. Pitoňáka, projektanta Ing. P. Mihóka, stavbyvedúceho Ing. L. Dronzeka a pracovníčky stavebného úradu Ing. J. Ferenckovej. Nová trafostanica bude umiestnená na pozemku parc. č. KN-C 862/1 v priestore za autobusovou zastávkou. Stará trafostanica nachádzajúca sa na opačnej strane cesty bude po zrealizovaní prepojenia demontovaná. Z novej trafostanice bude na elektrickú energiu napojený bytový dom na ul. Lesnej, na ktorom aktuálne prebieha prestavba, okolité dielne, garáže, Polícia SR - obvodné oddelenie PZ Podolínec a všetky objekty, ktoré boli na starú trafostanicu pripojené doteraz. Zároveň bude zrealizovaná výmena holých vodičov za izolované na vzdušnom vedení zásobujúcom elektrickou energiou rodinné domy na priľahlých uliciach. Termín dokončenia stavby je do 01/2019.

Autor: Ing. Jaroslava Ferencková

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť