Výstavba kioskovej trafostanice a rozšírenie NN siete ul. Lesná

Dňa 14.2.2019 sa uskutočnilo osadenie novej kioskovej trafostanice na ul. Lesnej na pozemku parc. č. KN-C 893/1 v priestore za autobusovou zastávkou. Pôvodný termín na realizáciu bol 01/2019, no z dôvodu dlhšej dodacej doby trafostanice nebolo možné ju osadiť v požadovanom termíne. V nasledujúcich mesiacoch budú zrealizované potrebné prepojenia zo starej trafostanice do novej popod štátnu cestu 1. triedy a vzdušným vedením a nové NN vedenie pre objekty na ul. Lesnej, ktoré bude trasované okrajom cesty na parc. č. KN-C 1044/1. Prosíme týmto občanov pri pohybe na tejto ulici o opatrnosť a súčinnosť s dodávateľom stavby.

Autor: Ing. Jaroslava Ferencková

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť