Výstava záhradkárov

Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov ďakuje mestu Podolínec a všetkým občanom za aktívnu pomoc pri organizovaní záhradkárskej výstavy, ktorá sa uskutočnila v dňoch 12. a 13.septembra 2019 v priestoroch knižnice.

V rámci výstavy boli prezentované fotografie pri príležitosti 45.výročia založenia záhradkovej osady Ružový sad. Záhradková osada bola založená 5.júla 1974 rozhodnutím skupiny nadšencov pracovať s pôdou. Bývalé Jednotné roľnícke družstvo v Podolínci, ktoré obhospodarovalo pozemky v katastrálnom území Podolínca rozhodnutím predstavenstva družstva vyčlenilo parcely v starom, neudržiavanom ovocnom sade o výmere cca 4 ha.

V prvej etape po roku 1974 boli pridelené parcely desiatim členom, bol schválený prvý výbor základnej organizácie. V nasledujúcich rokov sa záhradková osada etapovito rozrástla. Bola však zakázaná akákoľvek výstavba záhradných chatiek. Neskoršie bol však tento zákaz zrušený. Základná výmera chatky bola 4 x 4 m.

Po roku 1989 zákon umožnil odkúpenie pozemkov v záhradkových osadách a ich prevedenie do osobného vlastníctva. Avšak záhradkári sa nedohodli s mestom Podolínec na kúpnej cene a požiadali o spoluprácu Slovenský pozemkový fond Slovenskej republiky. Súdny spor medzi mestom Podolínec a Slovenským pozemkovým fondom trval 14 rokov. Za tento čas výstavba záhradných chatiek pokračovala, pribudlo množstvo chát aj s vyššou výmerou. Po ukončení súdneho sporu sa pozemky v záhradkovej osade dostali späť do vlastníctva Slovenského pozemkového fondu a postupne, po rokoch začali predávať do osobného vlastníctva členom záhradkovej osady.

Záhradková osada Ružový sad má v súčasnosti 53 členov, ktorí sa o parcely starajú a obhospodarujú ich. Zároveň sa mení aj charakter využívania pôdy, a to z čisto pestovateľskej na rekreačnú. A hoci sa záhradkári striedajú a menia, práca s pôdou a rastlinami stále teší ďalšie generácie.

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies