Mestský úrad

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 1/2017

 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 1/2017,

ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení

zriadených na území mesta

 

schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Podolínci č. 20/2017

pod bodom B/1  zo dňa 30.3.2017.

K stiahnutiu

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť