Mestský úrad

Vodoprávne povolenie verejnou vyhláškou - Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta - predĺženie stavebného povolenia

Rozhodnutie - predĺženie stavebného povolenia a lehoty dokončenia stavby na stavbu: "Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta" pre stavebníka Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie Hornádu, odštepný závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice Vyvesené dňa: 11.7.2022 Zvesené dňa: 26.7.2022 Pečiatka a podpis orgánu, ktorý zabezpečil vyvesenie a zvesenie vyhlášky: Ing. Jaroslava Ferencková, stavebný úrad Mesta Podolínec
Rozhodnutie - 06 - 224.8 kB
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies