UZÁVIERKA ULÍC V ČASE CYKLOPRETEKOV

Vážení obyvatelia, 

na základe Rozhodnutia mesta Podolínec číslo 3011/2022/2011 zo dňa 31.5.2022 a vydaného Stanoviska Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni, Okresného dopravného inšpektorátu zo dňa 27.5.2022 k dočasnému dopravnému značeniu a zvláštnemu užívaniu ciest počas uzávierky na Uliciach Sládkovičova a Školská sa dňa 4.6.2022 uskutoční podujatie 3. Detské cyklopreteky, v rámci Dňa detí, kde bude zakázaná premávka motorovými vozidlami v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod.

 Z tohto dôvodu žiadame občanov, aby rešpektovali zákaz vjazdu a jazdy na Uliciach: Sládkovičova a Školská v uvedenom čase a zároveň, aby venovali zvýšenú pozornosť pri pohybe na týchto uliciach na určenej trase, kde budú prebiehať cyklistické preteky.

 Žiadame týmto vodičov, aby neparkovali svoje motorové vozidlá na úseku trasy cyklopretekov v čase konania podujatia.

Prosíme Vás o zhovievavosť a pochopenie počas konania detských cyklopretekov a zároveň Vás pozývame povzbudzovať našich najmenších pretekárov.


S úctou a pozdravom

  

Mgr. Jaroslav Seman
    primátor mesta

 

MAPA TRATE CYKLOPRETEKU

202205271013230.mapa-trate-a-b-so-znackami-vyvesenie-20220527
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies