Ukončili sme dobrovoľnícky festival "Milujem svoje mesto - milujem svoj kraj"

„Milujem svoje mesto - Milujem svoj kraj" - tak sa nazýval celomestský festival priateľstva a dobrovoľníckej činnosti, ktorý počas tohto týždňa vyvrcholil na území Podolínca. Jeho hlavným cieľom bolo prostredníctvom pomoci dobrovoľníkov prispieť k úprave a skrášleniu verejných priestranstiev, pričom jeho pridanou hodnotou bola napríklad výchova k občianstvu a rozvoj pozitívneho vzťahu k svojmu mestu, škole, majetku, prírode a pri správnej motivácii aj vytváraniu nezištných hodnôt. Sme veľmi radi, že počas tohto pracovného týždňa,zapojilo množstvo obyvateľov a žiakov do dobrovoľníckych aktivít v rôznych lokalitách nášho historického mesta. Nakoľko nám počasie neprialo - rozhodli sme sa, že niektoré plánované aktivity dokončíme v nasledujúcich dňoch.

Župan Milan Majerský pripomenul, že táto krajská ,,inciatíva šíri dobrú energiu, vytvára pozitívny vzťah k miestu, v ktorom žijeme. Navyše úžasne mobilizuje ľudí, ktorým záleží na tom, ako vyzerá ich okolie a rovnako prebúdza ochotu, chuť urobiť viac, než sa očakáva. A to je aj práve jedna z myšlienok dobrovoľníctva a aj posolstvo tejto akcie: urobiť niečo dobré, len tak," uvádza predseda PSK.

"Cieľom tohto projektu je vybudovať u mladej generácie pozitívny vzťah k svojmu mestu, majetku, prírode a pri správnej motivácii vytvárať aj nezištné hodnoty. Veríme, že táto aktivita sa stretla s pozitívnym ohlasom a prekročenie hranice krajského mesta prineslo ešte viditeľnejší efekt pre široký región ," doplnil za organizátorov festivalu poslanec samosprávneho kraja Gabriel Paľa.

Do projektu ku krajskému mestu Prešov sa zapojil Prešovský samosprávny kraj spoločne s mestami Bardejov, Sabinov, Humenné, Svidník, Snina, Vranov nad Topľou, Stará Ľubovňa a Podolínec.

 

Všetkým dobrovoľníkom ďakujeme!

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť