Mestský úrad

U z n e s e n i e č. 20 z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci dňa 30.3.2017

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť