Stavanie mája

Mesiac máj sa už od nepamäti považuje za mesiac lásky a zrodu nového života. Staroveké..národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa označuje ako „Máj". Máj symbolizoval víťazstvo jari nad zimou. V strednej Európe stavali stromy na 1. mája, ako prejav úcty a žičlivosti pred kostol, radnicu a domy popredných mešťanov. Odtiaľ už nebolo ďaleko k myšlienke postaviť máj aj pred dom obdivovaného dievčaťa. Táto tradícia sa zachovala až po dnes. Stavanie májov je rozšírené na celom Slovensku, často sprevádzané muzikou, tancom, spevom a pitím. Aby nebolo ľúto ostatným dievčatám, ktoré ešte nemali vhodný vek na vydaj, stavali mládenci spoločný máj pre všetky slobodné dievčatá uprostred dediny.

V našom meste má stavanie mája už dlhoročnú tradíciu. Dňa 30.4.2019, posledný deň v mesiaci apríl, sme postavili máj, ako znak lásky a pozdrav prichádzajúcemu mesiacu máj. Pre divákov sme mali pripravený kultúrny program, vystúpenie folklórneho súboru Staroľubovnian aj Javorinky , folklórnej skupiny pri súkromnej ZUŠ, pod vedením Mgr. Marianny Ferenckovej a tiež vystúpenie talentovanej mladej speváčky Emy Sterančakovej. Počasie nám však neprialo, a pretože sme to technicky a bezpečne nevedeli zabezpečiť, boli sme nútení vystúpenie Javorinky a Staroľubovniana zrušiť.

Na záver sa chceme poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a aktívne sa zúčastnili na stavaní mája. Dobrovoľnému hasičskému zboru mesta Podolínec, Ľubomírovi Ferenckovi z folklórnej skupiny Javorinka, za hudobný doprovod a Eme Sterančákovej za spev, Mgr. Marianne Ferenckovej za pomoc. Samozrejme slovo ďakujem patrí i všetkým Vám, ktorí ste sa prišli na stavanie mája pozrieť, pretože práve s vami sme si chceli túto tradíciu pripomenúť.
Prajeme nám všetkým, aby nastávajúci mesiac máj aj v našich srdciach posilnil zázraky lásky a porozumenia. Ďakujeme.

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies