Športový deň dôchodcov


Každý začiatok leta sa naši seniori stretávajú na športovom dni. Kto vládze a má chuť zúčastni sa súťaží, ktoré sú ohodnotené sladkosťami. Atmosféra našich seniorov je vždy príjemná ,rôzne debaty, spev, dobrá nálada a pohoda. K športovému dňu patrí aj guláš a pohostenie, ktoré si pripravujú sami.

S našimi seniormi ,ako členka KD sa stretávam 9 rokov. Chcela by som poďakovať členom aj nečlenom výboru KD za obetavú prácu v tejto organizácii. Venujú veľa svojho času na organizovanie akcií, kde sa tak radi stretávajú aj ostatní dôchodcovia. Poďakovanie patrí aj mestu za finančnú pomoc a priestory. Ľudia by sa mali stretávať ,tešiť sa z každej chvíľky. Verím do budúcna, že do KD príde viac členov , ale aj tých mladších. Tešíme sa na Vás príďte medzi nás.

foto a text : Vlasta Bujnovská

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies