Novoročný príhovor

Milí Podolínčania,

Plynú prvé hodiny nového roku 2020. Dnešný sviatočný deň je ešte poznačený dojmami s prežitých vianočných sviatkov a vítania nového roku. Prináša so sebou spomienky. nostalgiu aj hodnotenie udalostí uplynulého roka v osobnom aj pracovnom živote.

Nový rok vítame s radosťou z úspechov, s pocitom dobre odvedenej práce pre mesto a ľudí, ktorí v ňom žijú. Prežili sme 365 dní, počas ktorých sme sa z plných síl usilovali o zlepšovanie povedomia o našom meste, o skvalitňovanie služieb, ktoré mesto poskytuje svojim občanom, o skrášľovanie nášho verejného priestoru aj o zhodnocovanie majetku mesta. Nevyhli sme sa pritom problémom a prekážkam, ich riešenie a prekonávanie nám dodávalo sebavedomie a optimizmus do ďalších dní.

S novým rokom prichádzajú ďalšie plány a predstavy o smerovaní mesta. V roku 2020 budeme pokračovať v realizácii rozpracovaných zámerov, z ktorých najvýznamnejšie sú rekonštrukcia cesty a vybudovanie parkovísk a chodníka pri materskej škole, príprava pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu na Krížave a schválenie zmeny územného plánu mesta. Z ôsmich podaných projektov v roku 2019 boli štyri úspešné, a tak v roku 2020 budeme môcť z nenávratných príspevkov poskytovať sociálne služby v oblasti domácej opatrovateľskej služby aj terénnej sociálnej práce, zrekonštruujeme a vybavíme pomôckami tri učebne v základnej škole a hasičskú zbrojnicu. S napätím budeme očakávať výsledok schvaľovania žiadostí o príspevok na rekonštrukciu hradného múru, na projektovú dokumentáciu pre cyklotrasu, na výstavbu dvoch detských ihrísk a využijeme aj ďalšie možnosti uchádzať sa o prostriedky z fondov EÚ.

Menej optimisticky vyznievajú informácie o zvýšení daní a poplatku za odpad, ku ktorým sme rovnako ako väčšina miest a obcí museli pristúpiť. Dôvodom zvyšovania je predovšetkým spomalenie nárastu podielových daní o takmer 14 % a zvýšenie poplatkov za zber odpadu a jeho uloženie na skládkach. Verím, že toto nepopulárne opatrenie prijmete s pochopením, že bez týchto zdrojov by nebolo možné zabezpečiť základné funkcie mesta a jeho rozvoj by sa výrazne spomalil.

 

Vážení občania,

Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí v uplynulom roku 2019 svojimi nápadmi, ochotou, prácou a aktivitou prispeli k rozvoju a zveľaďovaniu Podolínca. Ďakujem aj členom všetkých formálnych aj neformálnych organizácií a združení, ktorí svojou aktivitou pomáhajú vytvárať lepšie podmienky pre nás všetkých.

V roku 2019 Vám želám, aby ste každodenné radosti aj starosti prežívali v dobrom zdraví, aby vaše dni boli naplnené pocitmi spokojnosti a šťastia v kruhu vašich rodín, v práci aj medzi priateľmi.

Prejem vám úspešný a radostný rok 2020

 

Mgr. Jaroslav Seman, primátor mesta Podolínec

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies