Mestský úrad

Rozhodnutie - zastavenie územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou

Rozhodnutie o zastavení územného konania o umiestnení stavby "Zastavovacia štúdia IBV Krížava II. etapa" pre navrhovateľa Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, Podolínec.
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies